Róża Dziewa-Nowacka

radca prawny (nr wpisu PZ-4484)

radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Od 2010 roku zdobywała doświadczenie zawodowe w poznańskich kancelariach, koncentrując się na bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Posiada również duże doświadczenie w pomocy prawnej osobom indywidualnym, fundacjom i stowarzyszeniom.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym, w tym w przede wszystkim w zakresie umów gospodarczych, spraw korporacyjnych oraz restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym, w tym umów międzynarodowych. Prowadzi również praktykę w zakresie doradztwa w sprawach z zakresu prawa autorskiego, jak i prawa własności przemysłowej. W zakres jej praktyki zawodowej wchodzi prowadzenie sporów sądowych, w szczególności w zakresie spraw gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym prof. UAM dr hab. Leopolda Moskwy pt. „Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej”. Autorka licznych publikacji angielskojęzycznych z prawa cywilnego i handlowego. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z prawa handlowego oraz prawa własności przemysłowej.