Jarosław Dziewa

doradca podatkowy (nr wpisu 4702)
Senior Partner

Uznany autorytet w dziedzinie opodatkowania obrotu wierzytelnościami, specjalizujący się także w krajowym i międzynarodowym prawie podatkowym, szczególnie w zakresie opodatkowania transakcji kapitałowych oraz transakcji związanych ze zmianami właścicielskimi przedsiębiorstw i ich restrukturyzacją, w tym fuzji, połączeń i przejęć.

Zajmuje się optymalizacją podatkową i planowaniem podatkowym, doradza w zakresie opodatkowania dotacji UE oraz specjalizuje się w procedurach podatkowych. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu umów w obrocie gospodarczym oraz w pracach Rad Nadzorczych spółek kapitałowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1992 roku. Od września 2005 r. jest biegłym rzeczoznawcą w dziedzinie doradztwa podatkowego. Autor specjalistycznych artykułów i publikacji z dziedzin podatków, a także wykładowca (KIDP, firmy szkoleniowe).

Anetta Rutyna

doradca podatkowy (nr wpisu 10657)
Senior Partner

Specjalizuje się w audytach i przeglądach podatkowych, rachunkowości bilansowej i zarządczej oraz w doradztwie finansowym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozliczania inwestycji, funkcjonowania podmiotów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), sporządzania dokumentacji cen transferowych, a także w rozwiązywaniu skomplikowanych i precedensowych problemów podatkowych i bilansowych.

Doradztwem podatkowym zajmuje się od 2007 roku. Wcześniej pracowała w komórkach kontrolnych UKS (jako Inspektor Kontroli Skarbowej), a następnie w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu. Przez 5 lat pełniła również funkcję Głównego Księgowego, a następnie Dyrektora Finansowego w spółce z kapitałem zagranicznym działającej w LSSE.

W 2013 roku Jarosław Dziewa oraz Anetta Rutyna połączyli własne działalności i wieloletnie doświadczenie jako doradcy podatkowi, tworząc wspólną Kancelarię Doradztwa Podatkowego „Dziewa & Rutyna” Spółka jawna, działającą w segmencie planowania i optymalizacji podatkowej we Wrocławiu, Legnicy, Poznaniu, Lubinie i okolicznych miastach.

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają zaufanego i skutecznego doradcy podatkowego. Pomagamy rzetelnie i optymalnie zaplanować zarządzanie podatkami w Państwa firmie, a tym samym ograniczyć ryzyko prawne i finansowe. Doradzamy, objaśniamy, uczestniczymy w procesie podejmowania decyzji oraz prowadzimy dokumentacje podatkowe i księgi rachunkowe.

Lubin, Legnica, Wrocław, Poznań i okolice – dojeżdżamy w wybrane przez Państwa miejsce!